Projekt célkitűzései

A Közép-magyarországi régió Operatív Programjának átfogó célja a Közép-magyarországi régió nemzetközi versenyképességének növelése, valamint specifikus cél, a régió versenyképességét meghatározó tényezők fejlesztése. Erre a feladatra ad hatékony és hosszútávon is versenyképes megoldást a projekt keretei között megvalósítandó inkubációs ház és az általa kínált vállalkozásfejlesztési program. Inkubátorházunk sikerével jelentősen javulhat a célterületen a KKV-k üzleti és infrastrukturális környezete.

Projektünk megvalósulásával lehetőség nyílik az alacsony hazai vállalati K+F és innovációs aktivitás növelésére, a létező kapacitások és eredmények jobb hasznosítására, illetve a K+F+I folyamat szereplői közötti együttműködés ösztönzésére. Miután az inkubátorház elsősorban a magas fejlődési potenciállal rendelkező, technológiai-intenzív, innováció-orientált spin-off és start-up vállalkozások számára biztosít majd megfelelő helyet, reményeink szerint megvalósul a tudásipar, a high-tech iparágak, a magas hozzáadott értéket előállító tevékenységek és a magasan kvalifikált munkaerő meglétéből adódó előnyök kihasználása.

A Közép-magyarországi Régió Akcióterve kiemeli, hogy a vállalkozó inkubátorházak hatékonyan képesek segíteni az újonnan alakult, ill. az ún. start-up cégek működését és fejlődését, teret és szolgáltatásokat nyújtva a növekedésükhöz. Információk és szolgáltatások nyújtásán keresztül ösztönzik az üzleti szolgáltatókkal és vállalkozásfejlesztési intézményekkel való szorosabb együttműködésüket. A pályázott projekt célja éppen ez, hiszen a vállalkozásbarát ingatlanfejlesztés és inkubációs program összekapcsolásának eredményeképpen inkubátorházunk hatékonyan segíti az induló és ígéretes vállalkozásokat gazdasági aktivitásuk korai szakaszában. Ezáltal létrejöhet egy Abony központú klaszter, amely képes integrálni a kezdő cégeket a helyi gazdaság szövetébe.

Inkubátorházunk az általa kínált szolgáltatásokkal (recepció, one-stop assistance, irodai munkák, jogi szolgáltatások, üzletviteli tanácsadás, pályázatkezelés, partnerkeresés, minőségbiztosítás, marketing tanácsadás, piacrajutás támogatása, értékesítési stratégiák készítése, benchmarking klub üzemeltetése, könyvelés, adó és pénzügyi tanácsadás, stb.) illeszkedik a Stratégiai Tervben megjelölt, elsősorban a nagy növekedési potenciállal rendelkező ágazatokban működő KKV-k versenyképességének növelésének operatív céljához.

A projekt céljai megfelelnek a Ceglédi Kistérség és Abony város középtávú fejlesztési programjának is, amely a versenyképesebb városi gazdaság megerősítésének érdekében célul tűzte ki az innovációs képesség és a tudásváros funkciók javítását, a kis- és középvállalkozások fejlesztését, elsősorban a technológia-intenzív iparágak és a húzóerőt jelentő klaszterek vonatkozásában.

A projekt jól illeszkedik a Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Stratégiához, amelynek átfogó célja, hogy a régió a magyarországi K+F és innováció integrátoraként a magyar tudástársadalom és az Európai Unió egyik meghatározó, folyamatosan fejlődő régiójává váljon. Az inkubátorházunkba befogadott tudás-intenzív, innovációra épülő KKV-k a húzóágazatok más szereplőinek (egyetemek, nagyvállalatok) közelében települnek le. Így többoldalú együttműködések, fejlesztések jöhetnek létre egy regionális klaszter kialakulásával, amely klaszter a helyi gazdaság és a régió fejlődésének motorjává válhat.

Az inkubátorház irodai és üzemi, valamint tárolási funkciókat foglal magába. Az irodai egységben irodák, tárgyalók és oktatótermek kerülnek kialakításra. A szintenkénti kiszolgáló vizesblokkok kialakításánál mozgáskorlátozottak részére önálló egységet terveztünk. A kerekes székesek emeletre való feljutását lépcső melletti szintemelővel terveztük, így a komplexum egész területén önálló közlekedésük biztosított. Az üzemépület egység szigetelt szendvicsszerkezettel terveztük az eltérő igények, kiszolgálására. A csarnok egységben hűthető, fűthető és hűtést-fűtést nem igénylő műhelyek kerültek kialakításra.

Hírek

Elérhetőségek

M. T. HARDY Kft.

Székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.

Tel.: 53/656-455

Fax: 53/656-456

E-mail: mucsanyi.tamas@mthardy.hu

Honlap: www.abonyinku.hu

Mucsányi Tibor ügyvezető:

+36-30-278-0776

Mucsányi Tamás:

+36-70-369-7165


Kapcsolatfelvétel
Térkép